Buget

BugetHCLS
Buget Local rectificat gimnaziu nr.539Vizualizare
Buget Local rectificat primar nr.539Vizualizare
Buget Local rectificat SDS nr.539Vizualizare
Buget Stat nr.32227Vizualizare
Buget Stat nr.33185Vizualizare
Buget Stat nr.34688Vizualizare
Buget Stat rectificat nr.31 672Vizualizare
Buget local rectificat gimnaziu nr.469Vizualizare
Buget local rectificat primar nr.469Vizualizare
Buget local rectificat SDS nr.469Vizualizare
Buget local rectificat gimnaziu nr.205841Vizualizare
Buget stat rectificare nr.25462Vizualizare
Buget stat rectificare nr.19386Vizualizare
Buget local rectificat gimnaziu nr.282Vizualizare
Buget local rectificat primar nr.282Vizualizare
Buget stat rectificare nr. 8405Vizualizare
buget local rectificat gimnaziu nr. 56Vizualizare
buget local rectificat VP nr. 56Vizualizare
buget local rectificat SDS nr. 56Vizualizare
buget local rectificat primar nr. 56Vizualizare
Buget local initial primar nr.23Vizualizare
Buget local initial SDS nr.23Vizualizare
Buget local initial gimnaziu nr.23Vizualizare
Buget stat initial nr.5384Vizualizare
Buget local initial VP nr.23Vizualizare
Buget Stat 20-88013092021vizualizare
Buget Local 21902092021vizualizare
Buget stat 17902vizualizare
Buget local gimnaziu 100vizualizare
Buget de stat 13023vizualizare
Buget stat 7986vizualizare
Buget local SDS 100vizualizare
Buget local primar 100vizualizare
Buget de Stat nr.24612
24612
Buget Salarii 209000 din 29.09.2020Vizualizare
Buget de stat nr 22561 din 16.10.202022561
Buget 219 din 30.07.2020Vizualizare
Buget de Stat nr. 15689 din 11.08.2020Vizualizare
Buget de Stat 12493 din 07.07.2020Vizualizare
Buget stat 9790 11 06 2020Vizualizare
Buget gimnaziu din
27.05.2020
Vizualizare
Buget VP din 10.02.2020Vizualizare
Buget stat din 03.03.2020Vizualizare
Buget SDS din 10.02.2020Vizualizare
Buget primar din 10.02.2020Vizualizare
Buget gimnaziu din 26.02.2020Vizualizare
Buget gimnaziu din 10.02.2020Vizualizare
BL PRIMAR759
BL GIMNAZIU759
BL PRIMAR 31.10.2019515
BL GIMNAZIU 31.10.2019515
SDS 464 24.09.2019464
BS 22745 03.10.201922745
BL 464 24.09.2019464
BS 12.09.201920726
BS 19008-28.08.2019Vizualizare
BL 421-28.08.2019Vizualizare
BS 17955-12.08.2019Vizualizare
BL 374 - 30.07.2019Vizualizare
BS 14824-28.06.2019Vizualizare
BS 13578 18.06.2019Vizualizare
BS 5998-15.07.2019Vizualizare
BL 336 25.06.2019Vizualizare
BL 300 29.05.2019Vizualizare
VP 211 16.04.2019Vizualizare
BS 8891-19.04.2019Vizualizare
BL 211 16 04 2019Vizualizare
BUGET STAT41740
BUGET STAT41200
BUGET SDS569
BUGET LOCAL PRIMAR569
BUGET LOCAL GIMNAZIU569
buget localp559
buget localg559
BUGET DE STAT40845
BUGET STAT 38842
BUGET LOCAL PRIMAR510
BUGET LOCAL GIMNAZIU510
BUGET STAT 34842
Stat31450
Buget459_65.02.04.01
Buget459_65.02.03.02
Stat28905/13.09
Local414/31.08
Stat20442/03.07
Stat18413/15.06
Stat15624/24.05
Stat14074/11.05
Stat8830/30.03
Stat5881/06.03
Local263/26.06
Local224/30.05
Local195/04.05
Local148/11.04
Local130/28.03
Local111/12.03
Local52/16.02
Buget local venituri proprii 100vizualizare
BUGET STAT 24004 14.10.2021vizualizare
BUGET DE STAT 26368 - 10.11.2021Vizualizare
BUGET LOCAL 263 - 28.10.2021Vizualizare
Buget de Stat 28086Vizualizare
Buget de Stat 29104Vizualizare
Buget Local Gimnaziu 333Vizualizare
Buget Local Primar 333Vizualizare
Buget Local SDS 333Vizualizare