Istoric

Şcoala a luat fiinţă în anul 1972, ca urmare a dispozitiei nr. 644/2.10.1972 a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. După numai un an de funţionare a devenit “Şcoală de protocol republican”, fiind vizitată de delegaţii din ţară, dar şi din alte ţări: Polonia, Bulgaria, Cuba, Coreea, Finlanda, Rusia şi altele.

 

Începând cu anul şcolar 1999-2000, Şcoala nr. 149 a devenit şcoală reprezentativă datorită rezultatelor excepţionale obţinute în procesul de instruire, examene, olimpiade, concursuri şi întreceri sportive şi a permanentei preocupări a managerilor şcolii pentru dotarea cu echipamente moderne.

 

În anul 2009 școala a intrat în Proiectul de Reabilitare Infrastructuri Educaţionale Bucureşti, program derulat în colaborare cu Primăria Municipiului București. În cadrul acestuia, școala a fost reabilitată integral și dotată cu mobilier, material  didactic și aparatură performantă. S-a început, deasemenea construcția unei săli de sport.

 

În anul 2012, Şcoala nr. 149 a sărbătorit 40 de ani de la înfiinţare. Celebrarea şcolii prin programul “Zilele şcolii” a avut loc pe durata unei săptămâni, în cadrul săptămânii “Şcoala altfel”, incluzând acţiuni ale Consiliului Elevilor, concursuri, dezbateri, întâlniri între generaţii, sfinţirea şcolii, spectacol inaugural.